Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę książek i audiobooków  dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2020.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26 luty 2020 r., do godz. 10.00.
Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, ul. Staszica 12A, 62-200 Gniezno, Sekretariat, I piętro.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zamówień

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000 euro na Roboty remontowe pomieszczeń bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena ofertowa przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonanie, dostawę i montaż regałów bibliotecznych do Wypożyczalni dla Dzieci Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 15.

Ofertą tą jest oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA W.K.B.J. Michałowscy Spółka Jawna, ul. Podkomorska 8, 62-200 Gniezno.

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16.

Ofertą tą jest oferta firmy: Zakład Handlowo-Usługowy „TĘCZA”, Modliszewko 34/12, 62-200 Gniezno.

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru oferty na Zakup wraz z dostawą artykułów papierniczych i biurowych dla BPMG.

Ofertą tą jest oferta firmy: OFIX Lewandowski s. j., ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla BPMG.

Ofertą tą jest oferta firmy: ADI  Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o udzielenie zamówienia

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą tonerów dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.”

Ofertą tą jest oferta firmy: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o udzielenie zamówienia

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 05 marca 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę książek i audiobooków dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2019.

Ofertą tą jest oferta dystrybutora książek OSDW AZYMUT Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty