Rejestry i ewidencje

You are viewing an old revision of this post, from 8 stycznia 2020 o 07:48:32. See below for differences between this version and the current revision.

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.

D.072.1.2019

Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
1. WP.3031.6.2019

K.310.2.2019

04.02.2019 r. 31.12.2019 r. Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty 10.000,00
2. A.204.4.2019 06.02.2019 r. 31.12.2019 r. MJ TRANS Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materiałów bibliotecznych 1.500,00
3. A.205.1.2019 02.01.2019 r. 31.12.2019 r. P.H-T.S.PiO SUPON S.A. Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych
4. A.204.7.2019 01.03.2019 r. 30.06.2019 r. Spółdzielnia DOZÓR Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych
5. AF.204.9.2019 01.03.2019 r. 30.06.2019 r. Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak S.C. Świadczenie usług prawnych 2.460,00
6. A.3611.1.2019 12.03.2019 r. 29.11.2019 r. OSDW Azymut Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 116.550,00
7. AF.3611.5.2019 07.05.2019 r. 18.06.2019 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA Wykonanie, dostawa i montaż regałów do Wypożyczalni dla Dzieci BG 5.529,94
8. AF.3612.18.2019 01.06.2019 r. 23.09.2019 r. BAZA centrum Edukacji Kreatywnej Daria Polus Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej BPMG 4.500,00
Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
9. 7/2019/O

K.311.3.2019

01.07.2019 r. 14.11.2019 r. Narodowe Centrum Kultury Dofinansowanie zadania w ramach Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 35.778,00
10. Aneks do Umowy

A.204.7.2019

01.07.2019 r. 31.12.2019 r. Spółdzielnia DOZÓR Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych
11. 1/2019

K.326.14.2019

05.07.2019 r. 30.09.2019 r. Monika Wierżyńska Koordynowanie projektu „Tu blubramy po naszemu!” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019” ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 4.000,00
12. AF.3611.7.2019 05.07.2019 26.08.2019 r. Zakład Handlowo-Usługowy TĘCZA Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16 39.900,30
13. BN/1514/2019 28.08.2019 r. 30.11.2019 r. Biblioteka Narodowa Dofinansowanie na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 24.454,00
14. D.050.2.2019 02.09.2019 r. 16.09.2019 r. VERALLIA POLSKA               Sp. z o.o. Umowa sponsoringu 400,00
15. WP.3031.7.2019

K.310.4.2019

30.09.2019 r. 02.12.2019 r. Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji Inicjatywy Miasto Trzech Kultur 10.000,00
16. AF.3611.9.2019 07.10.2019 30.11.2019 PLATON Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 24.454,00
Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
17. K.326.50.2019 18.11.2019 r. 30.06.2020 r. Anna Purol Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon” 2.160,00
Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
1. WP.3031.6.2019

K.310.2.2019

04.02.2019 r. 31.12.2019 r. Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty 10.000,00
2. A.204.4.2019 06.02.2019 r. 31.12.2019 r. MJ TRANS Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materiałów bibliotecznych 1.500,00
3. A.205.1.2019 02.01.2019 r. 31.12.2019 r. P.H-T.S.PiO SUPON S.A. Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych
4. A.204.7.2019 01.03.2019 r. 30.06.2019 r. Spółdzielnia DOZÓR Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych
5. AF.204.9.2019 01.03.2019 r. 30.06.2019 r. Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak S.C. Świadczenie usług prawnych 2.460,00
6. A.3611.1.2019 12.03.2019 r. 29.11.2019 r. OSDW Azymut Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 116.550,00
7. AF.3611.5.2019 07.05.2019 r. 18.06.2019 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA Wykonanie, dostawa i montaż regałów do Wypożyczalni dla Dzieci BG 5.529,94
8. AF.3612.18.2019 01.06.2019 r. 23.09.2019 r. BAZA centrum Edukacji Kreatywnej Daria Polus Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej BPMG 4.500,00
Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
9. 7/2019/O

K.311.3.2019

01.07.2019 r. 14.11.2019 r. Narodowe Centrum Kultury Dofinansowanie zadania w ramach Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 35.778,00
10. Aneks do Umowy

A.204.7.2019

01.07.2019 r. 31.12.2019 r. Spółdzielnia DOZÓR Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych
11. 1/2019

K.326.14.2019

05.07.2019 r. 30.09.2019 r. Monika Wierżyńska Koordynowanie projektu „Tu blubramy po naszemu!” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019” ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 4.000,00
12. AF.3611.7.2019 05.07.2019 26.08.2019 r. Zakład Handlowo-Usługowy TĘCZA Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16 39.900,30
13. BN/1514/2019 28.08.2019 r. 30.11.2019 r. Biblioteka Narodowa Dofinansowanie na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 24.454,00
14. D.050.2.2019 02.09.2019 r. 16.09.2019 r. VERALLIA POLSKA               Sp. z o.o. Umowa sponsoringu 400,00
15. WP.3031.7.2019

K.310.4.2019

30.09.2019 r. 02.12.2019 r. Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji Inicjatywy Miasto Trzech Kultur 10.000,00
16. AF.3611.9.2019 07.10.2019 30.11.2019 PLATON Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 24.454,00
Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
17. K.326.50.2019 18.11.2019 r. 30.06.2020 r. Anna Purol Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon” 2.160,00

Aktualizacja 30 grudnia 2019 r.

Wersje posta:

Zmiana:

8 stycznia 2020 o 07:48:32Current Revision
Content
<p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna <p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.</strong></p>  w 2020 r.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">D.072.1.2019</p>  <p style="font-weight: 400;">D.072.2.2020</p>
<div class="row-actions">  
<table style="height: 3773px;" width="808">  <table width="0">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Lp.</strong></span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Nr umowy</strong> </span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Data  
  <td width="31">Lp.</td>
  <td width="158">Nr umowy</td>
  <td width="81">Data
zawarcia</strong> </span></td>  zawarcia</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Okres obowiązywania< /strong></span></td>  <td width="110">Okres obowiązywania</td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Strona  
  <td width="113">Strona
umowy</strong> </span></td>  umowy</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Przedmiot  <td width="122">Przedmiot
umowy</strong> </span></td>  umowy</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Kwota brutto</strong> </span></td>  <td width="100">Kwota brutto</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">1.</span></td>  <td width="31">1.</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">WP.3031.6.2019</span>  
<span style="font-size: 10pt;">K.310.2.2019</span></td>  
  <td width="158">17/TGG/2020
  AF.205.1.2019</td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">04.02.2019 r.</span></td>  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2019 r.</span></td>  <td width="110">31.12.2020 r.</td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Miasto Gniezno</span></td>  
  <td width="113">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty</span></td> <td width="122">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">10.000,00</span></td>  
  <td width="100">-</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">2.</span></td>  <td width="31">2.</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">A.204.4.2019</span></td>  
  <td width="158">AF.204.1.2020</td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">06.02.2019 r.</span></td>  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2019 r.</span></td>  <td width="110">31.12.2020 r.</td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">MJ TRANS</span></td>  
  <td width="113">Spółdzielnia DOZÓR</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materiałów bibliotecznych</span></td>  <td width="122">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">1.500,00</span></td>  
  <td width="100">-</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">3.</span></td>  <td width="31">3.</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">A.205.1.2019</span></td>  
  <td width="158">AF.326.3.2020</td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2019 r.</span></td>  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2019 r.</span></td>  <td width="110">31.01.2020 r.</td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</span></td>  
  <td width="113">Jerzy Frąckowiak</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</span></td> <td width="122">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>  
  <td width="100">1.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">4.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">A.204.7.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">01.03.2019 r.</span></td>  
  <td width="31">4.</td>
  <td width="158">Aneks do Umowy zlecenie 6/2019</td>
  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.06.2019 r.</span></td>  <td width="110">30.06.2020 r.</td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Spółdzielnia DOZÓR</span></td>  
  <td width="113">Anna Purol</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</span></td> <td width="122">Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon”</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>  
  <td width="100">2.160,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
  <td width="31">5.</td>
  <td width="158">WP.3031.6.2020
  K.310.2.2020</td>
  <td width="81">20.01.2020 r.</td>
  <td width="110">31.12.2020 r.</td>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">5.</span></td>  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">AF.204.9.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">01.03.2019 r.</span></td>   
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.06.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak S.C.</span></td> <td width="122">Dotacja celowa na realizację Festiwalu Literackiego Preteksty – Miasto Trzech Kultur</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług prawnych</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">2.460,00</span></td>  
  <td width="100">10.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">6.</span></td>  <td width="31">6.</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">A.3611.1.2019</span></td>  
  <td width="158">AF.204.4.2020</td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">12.03.2019 r.</span></td>  <td width="81">31.01.2020 r.</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">29.11.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">OSDW Azymut Sp. z o.o.</span></td>  
  <td width="110">30.04.2020 r.</td>
  <td width="113">IT Plus
  Arkadiusz Grześkowiak</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019</span></td> <td width="122">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">116.550,00</span></td>  <td width="100">3.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">7.</span></td>  <td width="31">7.</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">AF.3611.5.2019</span></td> <td width="158">AF.011.1.2020
  1005/CCB/Szafir/2020</td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">07.05.2019 r.</span></td>  <td width="81">07.02.2020 r.</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">18.06.2019 r.</span></td>  
  <td width="110">26.02.2022</td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA</span></td> <td width="113">Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Wykonanie, dostawa i montaż regałów do Wypożyczalni dla Dzieci BG</span></td> <td width="122">Świadczenie usług zaufania- wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">5.529,94</span></td>  
  <td width="100">196,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">8.</span></td>  <td width="31">8.</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">AF.3612.18.2019</span></td>  <td width="158">AF.3611.1.2020</td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">01.06.2019 r.</span></td>  
  <td width="81">04.03.2020 r.</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">23.09.2019 r.</span></td>  <td width="110">30.11.2020 r.</td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">BAZA centrum Edukacji Kreatywnej Daria Polus</span></td>  
  <td width="113">PLATON Sp. z o.o.</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej BPMG</span></td> <td width="122">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2020</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">4.500,00</span></td>  <td width="100">15.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Lp.</strong></span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Nr umowy</strong> </span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Data  
zawarcia</strong> </span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Okres obowiązywania< /strong></span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Strona  
umowy</strong> </span></td>  
  <td width="31">9.</td>
  <td width="158">WP.3031.7.2020
  K.310.3.2020</td>
  <td width="81">15.04.2020</td>
  <td width="110">31.01.2021</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Przedmiot  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
umowy</strong> </span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Kwota brutto</strong> </span></td>  
  <td width="122">Dotacja celowa – Projekt Laboratorium Słowa</td>
  <td width="100">8.722,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
  <td width="31">10.</td>
  <td width="158">WP.3031.8.2020
  K.310.4.2020</td>
  <td width="81">15.04.2020</td>
  <td width="110">31.01.2021</td>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">9.</span></td>  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">7/2019/O</span>  
<span style="font-size: 10pt;">K.311.3.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">01.07.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">14.11.2019 r.</span></td>   
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Narodowe Centrum Kultury</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Dofinansowanie zadania w ramach Programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury</span></td> <td width="122">Dotacja celowa – Projekt Biblio Multimedia LAB</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">35.778,00</span></td>  
  <td width="100">2.300,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">10.</span></td>  
  <td width="31">11.</td>
  <td width="158">WP.3031.9.2020
  K.310.5.2020</td>
  <td width="81">15.04.2020</td>
  <td width="110">31.01.2021</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">Aneks do Umowy</span>  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
<span style="font-size: 10pt;">A.204.7.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">01.07.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2019 r.</span></td>   
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Spółdzielnia DOZÓR</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</span></td> <td width="122">Dotacja celowa – Projekt Biblioteka Otwarta Na Każdego</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>  
  <td width="100">3.271,00
  Nie zrealizowano, środki zwrócono</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">11.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">1/2019</span>  
<span style="font-size: 10pt;">K.326.14.2019</span></td>  
  <td width="31">12.</td>
  <td width="158">Nr 116/PRB/2020
  AP.311.3.2020</td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">05.07.2019 r.</span></td>  <td width="81">15.05.2020</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.09.2019 r.</span></td>  
  <td width="110">15.01.2021</td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Monika Wierżyńska</span></td> <td width="113">Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Koordynowanie projektu "Tu blubramy po naszemu!" w ramach programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych 2019" ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury</span></td> <td width="122">Realizacja zadania „Kluby Kreatywności w bibliotekach” w ramach programu Biblio Multimedia LAB</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">4.000,00</span></td>  <td width="100">9.974,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
  <td width="31">13.</td>
  <td width="158">WP.3031.10.2020
  K.310.6.2020</td>
  <td width="81">01.06.2020</td>
  <td width="110">31.01.2021</td>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">12.</span></td>  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">AF.3611.7.2019</span></td>   
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">05.07.2019</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">26.08.2019 r.</span></td>   
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Zakład Handlowo-Usługowy TĘCZA</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16</span></td> <td width="122">Dotacja celowa – Projekt Festiwal Fyrtel</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">39.900,30</span></td>  
  <td width="100">6.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">13.</span></td>  <td width="31">14.</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">BN/1514/ 2019</span></td>  
  <td width="158">Nr 468/2020/NCK/KWS
  AP.311.6.2020</td>
  <td width="81">02.07.2020</td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">28.08.2019 r.</span></td>  <td width="110">29.11.2020</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.11.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Biblioteka Narodowa</span></td> <td width="113">Narodowe Centrum Kultury</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Dofinansowanie na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</span></td> <td width="122">Realizacja projektu „Biblioteka – Filia w sieci” w ramach programu „Kultura w sieci”</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">24.454,00</span></td>  
  <td width="100">18.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">14.</span></td>  
  <td width="31">15.</td>
  <td width="158">Nr 03824/20/FPK/IK
  AP.311.12.2019</td>
  <td width="81">03.07.2020</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">D.050.2.2019</span></td>  <td width="110">31.12.2020</td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">02.09.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">16.09.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">VERALLIA POLSKA               Sp. z o.o.</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Umowa sponsoringu</span></td>  <td width="113">Skarb Państwa MKiDN</td>
  <td width="122">Realizacja projektu „Laboratorium Słowa” w ramach programu „Partnerstwo dla książki”</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">400,00</span></td>  <td width="100">34.480,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">15.</span></td>  <td width="31">16.</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">WP.3031.7.2019</span>  
<span style="font-size: 10pt;">K.310.4.2019</span></td>  
  <td width="158">Nr 14/2020/NCK/K
  AP.311.1.2020</td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">30.09.2019 r.</span></td>  <td width="81">03.07.2020</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">02.12.2019 r.</span></td>  <td width="110">31.12.2020</td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Miasto Gniezno</span></td>  
  <td width="113">Narodowe Centrum Kultury</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji Inicjatywy Miasto Trzech Kultur</span></td> <td width="122">Realizacja zadania „VI Festiwal Fyrtel w Gnieźnie” w ramach programu Kultura – Interwencje 2020</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">10.000,00</span></td>  <td width="100">18.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">16.</span></td>  <td width="31">17.</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">AF.3611.9.2019</span></td>  <td width="158">AF.3611.3.2020</td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">07.10.2019</span></td>  <td width="81">10.07.2020</td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.11.2019</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">PLATON Sp. z o.o.</span></td>  
  <td width="110">30.09.2020</td>
  <td width="113">MUVILB Jaku Dzionek</td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</span></td> <td width="122">Realizacja filmów w ramach projektu Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna „Biblioteka – Filia w sieci”</td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">24.454,00</span></td>  
  <td width="100">15.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Lp.</strong></span></td>  <td width="31">18.</td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Nr umowy</strong> </span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Data  
zawarcia</strong> </span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Okres obowiązywania< /strong></span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Strona  
umowy</strong> </span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Przedmiot  
umowy</strong> </span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Kwota brutto</strong> </span></td>  
  <td width="158">AF.3612.5.2020</td>
  <td width="81">27.07.2020</td>
  <td width="110">27.08.2020</td>
  <td width="113">IT PLUS
  Arkadiusz Grześkowiak</td>
  <td width="122">Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, nagraniowego i fotograficznego w ramach projektu Biblio Multimedia LAB BPMG z programu „Kluby kreatywności w bibliotekach”</td>
  <td width="100">12.263,10</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">17.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">K.326.50.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">18.11.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.06.2020 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Anna Purol</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon”</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">2.160,00</span></td>  
</tr>  
</tbody>  
</table>  
<table width="808">  
<tbody>  
<tr>  
<td width="41"><strong> Lp.</strong></td>  
<td width="113"><strong>Nr umowy</strong></td>  
<td width="92"><strong>Data  
zawarcia</strong></td>  
<td width="104">< strong>Okres obowiązywania< /strong></td>  
<td width="147">< strong>Strona  
umowy</strong></td>  
<td width="273">< strong>Przedmiot  
umowy</strong></td>  
<td width="117">< strong>Kwota brutto</strong></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">1.</td>  
<td width="113">WP.3031.6.2019  
  <td width="31">19.</td>
  <td width="158">Nr BN/2155/2020
K.310.2.2019</td>  K.311.5.2020</td>
<td width="92">04.02.2019 r.</td>  
<td width="104">31.12.2019 r.</td>  
<td width="147">Miasto Gniezno</td>  
<td width="273">Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty</td>  
<td width="117">10.000,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">2.</td>  
<td width="113">A.204.4.2019</td>  
<td width="92">06.02.2019 r.</td>  
<td width="104">31.12.2019 r.</td>  
<td width="147">MJ TRANS</td>  
<td width="273">Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materiałów bibliotecznych</td>  
<td width="117">1.500,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">3.</td>  
  <td width="81">19.08.2020</td>
<td width="113">A.205.1.2019</td>  <td width="110">15.01.2021</td>
<td width="92">02.01.2019 r.</td>  
<td width="104">31.12.2019 r.</td>  
<td width="147">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</td>  
<td width="273">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</td>  
<td width="117">-</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">4.</td>  
<td width="113">A.204.7.2019</td>  
<td width="92">01.03.2019 r.</td>  
<td width="104">30.06.2019 r.</td>  
<td width="147">Spółdzielnia DOZÓR</td>  
<td width="273">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</td>  
<td width="117">-</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">5.</td>  
<td width="113">AF.204.9.2019</td>  
<td width="92">01.03.2019 r.</td>  
<td width="104">30.06.2019 r.</td>  
<td width="147">Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak S.C.</td>  
<td width="273">Świadczenie usług prawnych</td>  
<td width="117">2.460,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">6.</td>  
<td width="113">A.3611.1.2019</td>  
<td width="92">12.03.2019 r.</td>  
<td width="104">29.11.2019 r.</td>  
<td width="147">OSDW Azymut Sp. z o.o.</td>  
<td width="273">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019</td>  
<td width="117">116.550,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">7.</td>  
<td width="113">AF.3611.5.2019</td>  
<td width="92">07.05.2019 r.</td>  
<td width="104">18.06.2019 r.</td>  
<td width="147">Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA</td>  
<td width="273">Wykonanie, dostawa i montaż regałów do Wypożyczalni dla Dzieci BG</td>  
<td width="117">5.529,94</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">8.</td>  
<td width="113">AF.3612.18.2019</td>  
<td width="92">01.06.2019 r.</td>  
<td width="104">23.09.2019 r.</td>  
<td width="147">BAZA centrum Edukacji Kreatywnej Daria Polus</td>  
<td width="273">Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej BPMG</td>  
<td width="117">4.500,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><strong> Lp.</strong></td>  
<td width="113"><strong>Nr umowy</strong></td>  
<td width="92"><strong>Data  
zawarcia</strong></td>  
<td width="104">< strong>Okres obowiązywania< /strong></td>  
<td width="147">< strong>Strona  
umowy</strong></td>  
<td width="273">< strong>Przedmiot  
umowy</strong></td>  
<td width="117">< strong>Kwota brutto</strong></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">9.</td>  
<td width="113">7/2019/O  
K.311.3.2019</td>  
<td width="92">01.07.2019 r.</td>  
<td width="104">14.11.2019 r.</td>  
<td width="147">Narodowe Centrum Kultury</td>  
<td width="273">Dofinansowanie zadania w ramach Programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury</td>  
<td width="117">35.778,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">10.</td>  
<td width="113">Aneks do Umowy  
A.204.7.2019</td>  
<td width="92">01.07.2019 r.</td>  
<td width="104">31.12.2019 r.</td>  
<td width="147">Spółdzielnia DOZÓR</td>  
<td width="273">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</td>  
<td width="117">-</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">11.</td>  
<td width="113">1/2019  
K.326.14.2019</td>  
<td width="92">05.07.2019 r.</td>  
<td width="104">30.09.2019 r.</td>  
<td width="147">Monika Wierżyńska</td>  
<td width="273">Koordynowanie projektu "Tu blubramy po naszemu!" w ramach programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych 2019" ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury</td>  
  <td width="113">Biblioteka Narodowa</td>
  <td width="122">Program Wieloletni Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</td>
<td width="117">4.000,00</td>  <td width="100">8.076,00</td>
</tr>  
<tr>  
<td width="41">12.</td>  
<td width="113">AF.3611.7.2019</td>  
<td width="92">05.07.2019</td>  
<td width="104">26.08.2019 r.</td>  
<td width="147">Zakład Handlowo-Usługowy TĘCZA</td>  
<td width="273">Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16</td>  
<td width="117">39.900,30</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">13.</td>   
<td width="113">BN/ 1514/2019</td>  
<td width="92">28.08.2019 r.</td>  
<td width="104">30.11.2019 r.</td>  
<td width="147">Biblioteka Narodowa</td>   
<td width="273">Dofinansowanie na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</td>  
<td width="117">24.454,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">14.</td>  
<td width="113">D.050.2.2019</td>  
<td width="92">02.09.2019 r.</td>  
<td width="104">16.09.2019 r.</td>  
<td width="147">VERALLIA POLSKA               Sp. z o.o.</td>  
<td width="273">Umowa sponsoringu</td>  
<td width="117">400,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">15.</td>  
<td width="113">WP.3031.7.2019  
K.310.4.2019</td>  
<td width="92">30.09.2019 r.</td>  
<td width="104">02.12.2019 r.</td>  
<td width="147">Miasto Gniezno</td>  
<td width="273">Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji Inicjatywy Miasto Trzech Kultur</td>  
<td width="117">10.000,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41">16.</td>  
<td width="113">AF.3611.9.2019</td>  
<td width="92">07.10.2019</td>   
<td width="104">30.11.2019</td>  
<td width="147">PLATON Sp. z o.o.</td>  
<td width="273">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</td>   
<td width="117">24.454,00</td>  
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><strong> Lp.</strong></td>  
  <td width="31">20.</td>
  <td width="158">Nr 06092/20/FPK/IK
  K.311.5.2020</td>
  <td width="81">21.08.2020</td>
  <td width="110">15.01.2021</td>
<td width="113"><strong>Nr umowy</strong></td>  <td width="113">Instytut książki</td>
<td width="92"><strong>Data  
zawarcia</strong></td>  
<td width="104">< strong>Okres obowiązywania< /strong></td>  
<td width="147">< strong>Strona  
umowy</strong></td>  
<td width="273">< strong>Przedmiot   
umowy</strong></td>  
<td width="117">< strong>Kwota brutto</strong></td>  
  <td width="122">Program Promocja Czytelnictwa – realizacja zadania „Królewskie Gniezno Czyta”</td>
  <td width="100">29.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41">17.</td>  <td width="31">21.</td>
<td width="113">K.326.50.2019</td>  <td width="158">AF.3611.6.2020</td>
<td width="92">18.11.2019 r.</td>  <td width="81">29.10.2020</td>
<td width="104">30.06.2020 r.</td>  
<td width="147">Anna Purol</td>  
  <td width="110">03.12.2020</td>
  <td width="113">MJ MEBLE
  Maciej Jankowski</td>
<td width="273">Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon”</td> <td width="122">Wykonanie, dostawa i montaż mebli bibliotecznych dla BPMG</td>
<td width="117">2.160,00</td>  <td width="100">15.100,00</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
</div>  
  <em> </em>
  <em> </em>
  <em> </em>
<span style="font-size: 12pt;"><em>Aktualizacja 30 grudnia 2019 r.</em></span>  <em>Aktualizacja 16 listopada 2020 r.</em>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.