Rejestry i ewidencje

You are viewing an old revision of this post, from 7 stycznia 2020 o 11:11:18. See below for differences between this version and the current revision.

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.

D.072.1.2019

 

Wersje posta:

Zmiana:

7 stycznia 2020 o 11:11:18Current Revision
Content
<p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna <p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.</strong></p>  w 2020 r.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">D.072.1.2019</p>  <p style="font-weight: 400;">D.072.2.2020</p>
&nbsp;  
  <table width="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td width="31">Lp.</td>
  <td width="158">Nr umowy</td>
  <td width="81">Data
  zawarcia</td>
  <td width="110">Okres obowiązywania</td>
  <td width="113">Strona
  umowy</td>
  <td width="122">Przedmiot
  umowy</td>
  <td width="100">Kwota brutto</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">1.</td>
  <td width="158">17/TGG/2020
  AF.205.1.2019</td>
  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
  <td width="110">31.12.2020 r.</td>
  <td width="113">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</td>
  <td width="122">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</td>
  <td width="100">-</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">2.</td>
  <td width="158">AF.204.1.2020</td>
  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
  <td width="110">31.12.2020 r.</td>
  <td width="113">Spółdzielnia DOZÓR</td>
  <td width="122">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</td>
  <td width="100">-</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">3.</td>
  <td width="158">AF.326.3.2020</td>
  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
  <td width="110">31.01.2020 r.</td>
  <td width="113">Jerzy Frąckowiak</td>
  <td width="122">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</td>
  <td width="100">1.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">4.</td>
  <td width="158">Aneks do Umowy zlecenie 6/2019</td>
  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
  <td width="110">30.06.2020 r.</td>
  <td width="113">Anna Purol</td>
  <td width="122">Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon”</td>
  <td width="100">2.160,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">5.</td>
  <td width="158">WP.3031.6.2020
  K.310.2.2020</td>
  <td width="81">20.01.2020 r.</td>
  <td width="110">31.12.2020 r.</td>
  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
  <td width="122">Dotacja celowa na realizację Festiwalu Literackiego Preteksty – Miasto Trzech Kultur</td>
  <td width="100">10.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">6.</td>
  <td width="158">AF.204.4.2020</td>
  <td width="81">31.01.2020 r.</td>
  <td width="110">30.04.2020 r.</td>
  <td width="113">IT Plus
  Arkadiusz Grześkowiak</td>
  <td width="122">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</td>
  <td width="100">3.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">7.</td>
  <td width="158">AF.011.1.2020
  1005/CCB/Szafir/2020</td>
  <td width="81">07.02.2020 r.</td>
  <td width="110">26.02.2022</td>
  <td width="113">Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.</td>
  <td width="122">Świadczenie usług zaufania- wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu</td>
  <td width="100">196,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">8.</td>
  <td width="158">AF.3611.1.2020</td>
  <td width="81">04.03.2020 r.</td>
  <td width="110">30.11.2020 r.</td>
  <td width="113">PLATON Sp. z o.o.</td>
  <td width="122">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2020</td>
  <td width="100">15.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">9.</td>
  <td width="158">WP.3031.7.2020
  K.310.3.2020</td>
  <td width="81">15.04.2020</td>
  <td width="110">31.01.2021</td>
  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
  <td width="122">Dotacja celowa – Projekt Laboratorium Słowa</td>
  <td width="100">8.722,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">10.</td>
  <td width="158">WP.3031.8.2020
  K.310.4.2020</td>
  <td width="81">15.04.2020</td>
  <td width="110">31.01.2021</td>
  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
  <td width="122">Dotacja celowa – Projekt Biblio Multimedia LAB</td>
  <td width="100">2.300,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">11.</td>
  <td width="158">WP.3031.9.2020
  K.310.5.2020</td>
  <td width="81">15.04.2020</td>
  <td width="110">31.01.2021</td>
  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
  <td width="122">Dotacja celowa – Projekt Biblioteka Otwarta Na Każdego</td>
  <td width="100">3.271,00
  Nie zrealizowano, środki zwrócono</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">12.</td>
  <td width="158">Nr 116/PRB/2020
  AP.311.3.2020</td>
  <td width="81">15.05.2020</td>
  <td width="110">15.01.2021</td>
  <td width="113">Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego</td>
  <td width="122">Realizacja zadania „Kluby Kreatywności w bibliotekach” w ramach programu Biblio Multimedia LAB</td>
  <td width="100">9.974,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">13.</td>
  <td width="158">WP.3031.10.2020
  K.310.6.2020</td>
  <td width="81">01.06.2020</td>
  <td width="110">31.01.2021</td>
  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
  <td width="122">Dotacja celowa – Projekt Festiwal Fyrtel</td>
  <td width="100">6.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">14.</td>
  <td width="158">Nr 468/2020/NCK/KWS
  AP.311.6.2020</td>
  <td width="81">02.07.2020</td>
  <td width="110">29.11.2020</td>
  <td width="113">Narodowe Centrum Kultury</td>
  <td width="122">Realizacja projektu „Biblioteka – Filia w sieci” w ramach programu „Kultura w sieci”</td>
  <td width="100">18.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">15.</td>
  <td width="158">Nr 03824/20/FPK/IK
  AP.311.12.2019</td>
  <td width="81">03.07.2020</td>
  <td width="110">31.12.2020</td>
  <td width="113">Skarb Państwa MKiDN</td>
  <td width="122">Realizacja projektu „Laboratorium Słowa” w ramach programu „Partnerstwo dla książki”</td>
  <td width="100">34.480,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">16.</td>
  <td width="158">Nr 14/2020/NCK/K
  AP.311.1.2020</td>
  <td width="81">03.07.2020</td>
  <td width="110">31.12.2020</td>
  <td width="113">Narodowe Centrum Kultury</td>
  <td width="122">Realizacja zadania „VI Festiwal Fyrtel w Gnieźnie” w ramach programu Kultura – Interwencje 2020</td>
  <td width="100">18.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">17.</td>
  <td width="158">AF.3611.3.2020</td>
  <td width="81">10.07.2020</td>
  <td width="110">30.09.2020</td>
  <td width="113">MUVILB Jaku Dzionek</td>
  <td width="122">Realizacja filmów w ramach projektu Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna „Biblioteka – Filia w sieci”</td>
  <td width="100">15.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">18.</td>
  <td width="158">AF.3612.5.2020</td>
  <td width="81">27.07.2020</td>
  <td width="110">27.08.2020</td>
  <td width="113">IT PLUS
  Arkadiusz Grześkowiak</td>
  <td width="122">Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, nagraniowego i fotograficznego w ramach projektu Biblio Multimedia LAB BPMG z programu „Kluby kreatywności w bibliotekach”</td>
  <td width="100">12.263,10</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">19.</td>
  <td width="158">Nr BN/2155/2020
  K.311.5.2020</td>
  <td width="81">19.08.2020</td>
  <td width="110">15.01.2021</td>
  <td width="113">Biblioteka Narodowa</td>
  <td width="122">Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</td>
  <td width="100">8.076,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">20.</td>
  <td width="158">Nr 06092/20/FPK/IK
  K.311.5.2020</td>
  <td width="81">21.08.2020</td>
  <td width="110">15.01.2021</td>
  <td width="113">Instytut książki</td>
  <td width="122">Program Promocja Czytelnictwa – realizacja zadania „Królewskie Gniezno Czyta”</td>
  <td width="100">29.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">21.</td>
  <td width="158">AF.3611.6.2020</td>
  <td width="81">29.10.2020</td>
  <td width="110">03.12.2020</td>
  <td width="113">MJ MEBLE
  Maciej Jankowski</td>
  <td width="122">Wykonanie, dostawa i montaż mebli bibliotecznych dla BPMG</td>
  <td width="100">15.100,00</td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <em> </em>
  <em> </em>
  <em> </em>
  <em>Aktualizacja 16 listopada 2020 r.</em>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.