Rejestry i ewidencje

You are viewing an old revision of this post, from 7 stycznia 2020 o 11:11:18. See below for differences between this version and the current revision.

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.

D.072.1.2019

 

Dziennik zmian:

Zmiana:

7 stycznia 2020 o 11:11:18Current Revision
Content
<p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna <p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.</strong></p>  w 2020 r.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">D.072.1.2019</p>  <p style="font-weight: 400;">D.072.2.2020</p>
&nbsp;  
  <div class="row-actions">
  <table width="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">Lp.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">Nr umowy</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">Data</span>
  <span style="font-size: 10pt;">zawarcia</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">Okres obowiązywania</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Strona</span>
  <span style="font-size: 10pt;">umowy</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Przedmiot</span>
  <span style="font-size: 10pt;">umowy</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">Kwota brutto</span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">1.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">17/TGG/2020</span>
  <span style="font-size: 10pt;">AF.205.1.2019</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">2.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.204.1.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Spółdzielnia DOZÓR</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">3.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.326.3.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.01.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Jerzy Frąckowiak</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">1.000,00</span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">4.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">Aneks do Umowy zlecenie 6/2019</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.06.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Anna Purol</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon”</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">2.160,00</span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">5.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.204.4.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">31.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.04.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">IT Plus</span>
  <span style="font-size: 10pt;">Arkadiusz Grześkowiak</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">3.000,00</span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">6.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.011.1.2020</span>
  <span style="font-size: 10pt;">1005/CCB/ Szafir/2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">07.02.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">26.02.2022</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług zaufania- wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">196,00</span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">7.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.3611.1.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">04.03.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.11.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">PLATON Sp. z o.o.</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2020</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">15.000,00</span></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </div>
  <span style="font-size: 12pt;"><em>Aktualizacja 18 marca 2020 r.</em></span>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.