Rejestry i ewidencje

You are viewing an old revision of this post, from 7 stycznia 2020 o 09:10:30. See below for differences between this version and the current revision.

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.

D.072.1.2019

Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
1. WP.3031.6.2019

K.310.2.2019

04.02.2019 r. 31.12.2019 r. Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty 10.000,00
2. A.204.4.2019 06.02.2019 r. 31.12.2019 r. MJ TRANS Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materiałów bibliotecznych 1.500,00
3. A.205.1.2019 02.01.2019 r. 31.12.2019 r. P.H-T.S.PiO SUPON S.A. Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych
4. A.204.7.2019 01.03.2019 r. 30.06.2019 r. Spółdzielnia DOZÓR Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych
5. AF.204.9.2019 01.03.2019 r. 30.06.2019 r. Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak S.C. Świadczenie usług prawnych 2.460,00
6. A.3611.1.2019 12.03.2019 r. 29.11.2019 r. OSDW Azymut Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 116.550,00
7. A.3611.5.2019 07.05.2019 r. 18.06.2019 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA Wykonanie, dostawa i montaż regałów bibliotecznych do Wyp. dla dzieci BG 5.529,49
8. AF.3612.18.2019 01.06.2019 r. 23.09.2019 r. BAZA centrum Edukacji Kreatywnej Daria Polus Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej BPMG 4.500,00
9. 7/2019/O

K.311.3.2019

01.07.2019 r. 14.11.2019 r. Narodowe Centrum Kultury Dofinansowanie zadania w ramach Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 35.778,00
10. AF.3611.7.2019 05.07.2019 26.08.2019 r. Zakład Handlowo-Usługowy TĘCZA Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16 39.900,30
11. BN/1514/2019 28.08.2019 r. 30.11.2019 r. Biblioteka Narodowa Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 24.454,00
12. D.050.2.2019 02.09.2019 r. 16.09.2019 r. VERALLIA POLSKA  Sp. z o.o. Umowa sponsoringu 400,00
13. P.3031.7.2019

K.310.4.2019

30.09.2019 r. 02.12.2019 r. Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji Inicjatywy Miasto Trzech Kultur 10.000,00
14 AF.3611.9.2019 07.10.2019 r. 30.11.2019 r. PLATON Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowosci wydawniczych do bibliotek publicznych 24.454,00
Dziennik zmian:

Zmiana:

7 stycznia 2020 o 09:10:30Current Revision
Content
<p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna <p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.</strong></p>  w 2020 r.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">D.072.1.2019</p>  <p style="font-weight: 400;">D.072.2.2020</p>
  <div class="row-actions">
<table width="861">  <table width="0">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td width="22"><strong> Lp.</strong></td>  
<td width="99"><strong>Nr umowy</strong></td>  
<td width="88"><strong>Data  
zawarcia</strong></td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">Lp.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">Nr umowy</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">Data</span>
  <span style="font-size: 10pt;">zawarcia</span></td>
<td width="98"><strong>Okres obowiązywania< /strong></td>  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">Okres obowiązywania</span></td>
<td width="148">< strong>Strona  
umowy</strong></td>  
<td width="251">< strong>Przedmiot  
umowy</strong></td>  
<td width="91"><strong>Kwota brutto</strong></td>  
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Strona</span>
  <span style="font-size: 10pt;">umowy</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Przedmiot</span>
  <span style="font-size: 10pt;">umowy</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">Kwota brutto</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">1.</td>  
<td width="99">WP.3031.6.2019  
K.310.2.2019</td>  
<td width="88">04.02.2019 r.</td>  
<td width="98">31.12.2019 r.</td>  
<td width="148">Miasto Gniezno</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">1.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">17/TGG/2020</span>
  <span style="font-size: 10pt;">AF.205.1.2019</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</span></td>
<td width="251">Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty</td> <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</span></td>
<td width="91">10.000,00</td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">2.</td>  
<td width="99">A.204.4.2019</td>  
<td width="88">06.02.2019 r.</td>  
<td width="98">31.12.2019 r.</td>  
<td width="148">MJ TRANS</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">2.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.204.1.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Spółdzielnia DOZÓR</span></td>
<td width="251">Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materiałów bibliotecznych</td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</span></td>
<td width="91">1.500,00</td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">3.</td>  
<td width="99">A.205.1.2019</td>  
<td width="88">02.01.2019 r.</td>  
<td width="98">31.12.2019 r.</td>  
<td width="148">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">3.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.326.3.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.01.2020 r.</span></td>
<td width="251">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</td> <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Jerzy Frąckowiak</span></td>
<td width="91">-</td>  
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">1.000,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">4.</td>  
<td width="99">A.204.7.2019</td>  
<td width="88">01.03.2019 r.</td>  
<td width="98">30.06.2019 r.</td>  
<td width="148">Spółdzielnia DOZÓR</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">4.</span></td>
<td width="251">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</td> <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">Aneks do Umowy zlecenie 6/2019</span></td>
<td width="91">-</td>  
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.06.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Anna Purol</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon”</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">2.160,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">5.</td>  
<td width="99">AF.204.9.2019</td>  
<td width="88">01.03.2019 r.</td>  
<td width="98">30.06.2019 r.</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">5.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.204.4.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">31.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.04.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">IT Plus</span>
<td width="148">Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak S.C.</td> <span style="font-size: 10pt;">Arkadiusz Grześkowiak</span></td>
<td width="251">Świadczenie usług prawnych</td>  
<td width="91">2.460,00</td>  
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">3.000,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">6.</td>  
<td width="99">A.3611.1.2019</td>  
<td width="88">12.03.2019 r.</td>  
<td width="98">29.11.2019 r.</td>  
<td width="148">OSDW Azymut Sp. z o.o.</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">6.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.011.1.2020</span>
  <span style="font-size: 10pt;">1005/CCB/ Szafir/2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">07.02.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">26.02.2022</span></td>
<td width="251">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019</td> <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.</span></td>
<td width="91">116.550,00</td>  
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług zaufania- wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">196,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">7.</td>  
<td width="99">A.3611.5.2019</td>  
<td width="88">07.05.2019 r.</td>  
<td width="98">18.06.2019 r.</td>  
<td width="148">Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA</td>  
<td width="251">Wykonanie, dostawa i montaż regałów bibliotecznych do Wyp. dla dzieci BG</td>  
<td width="91">5.529,49</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="22">8.</td>  
<td width="99">AF.3612.18.2019</td>  
<td width="88">01.06.2019 r.</td>  
<td width="98">23.09.2019 r.</td>  
<td width="148">BAZA centrum Edukacji Kreatywnej Daria Polus</td>  
<td width="251">Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej BPMG</td>  
<td width="91">4.500,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="22">9.</td>  
<td width="99">7/2019/O  
K.311.3.2019</td>  
<td width="88">01.07.2019 r.</td>  
<td width="98">14.11.2019 r.</td>  
<td width="148">Narodowe Centrum Kultury</td>  
<td width="251">Dofinansowanie zadania w ramach Programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury</td>  
<td width="91">35.778,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="22">10.</td>  
<td width="99">AF.3611.7.2019</td>  
<td width="88">05.07.2019</td>  
<td width="98">26.08.2019 r.</td>  
<td width="148">Zakład Handlowo-Usługowy TĘCZA</td>  
<td width="251">Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16</td>  
<td width="91">39.900,30</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="22">11.</td>  
<td width="99">BN/ 1514/2019</td>  
<td width="88">28.08.2019 r.</td>  
<td width="98">30.11.2019 r.</td>  
<td width="148">Biblioteka Narodowa</td>  
<td width="251">Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</td>  
<td width="91">24.454,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="22">12.</td>  
<td width="99">D.050.2.2019</td>  
<td width="88">02.09.2019 r.</td>  
<td width="98">16.09.2019 r.</td>  
<td width="148">VERALLIA POLSKA  Sp. z o.o.</td>  
<td width="251">Umowa sponsoringu</td>  
<td width="91">400,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="22">13.</td>  
<td width="99">P.3031.7.2019  
K.310.4.2019</td>  
<td width="88">30.09.2019 r.</td>  
<td width="98">02.12.2019 r.</td>  
<td width="148">Miasto Gniezno</td>  
<td width="251">Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji Inicjatywy Miasto Trzech Kultur</td>  
<td width="91">10.000,00</td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="22">14</td>  
<td width="99">AF.3611.9.2019</td>  
<td width="88">07.10.2019 r.</td>  
<td width="98">30.11.2019 r.</td>  
<td width="148">PLATON Sp. z o.o.</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">7.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.3611.1.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">04.03.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.11.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">PLATON Sp. z o.o.</span></td>
<td width="251">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - zakup nowosci wydawniczych do bibliotek publicznych</td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2020</span></td>
<td width="91">24.454,00</td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">15.000,00</span></td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
  </div>
  <span style="font-size: 12pt;"><em>Aktualizacja 18 marca 2020 r.</em></span>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.