Rejestry i ewidencje

You are viewing an old revision of this post, from 7 stycznia 2020 o 09:10:30. See below for differences between this version and the current revision.

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.

D.072.1.2019

Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
1. WP.3031.6.2019

K.310.2.2019

04.02.2019 r. 31.12.2019 r. Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty 10.000,00
2. A.204.4.2019 06.02.2019 r. 31.12.2019 r. MJ TRANS Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materiałów bibliotecznych 1.500,00
3. A.205.1.2019 02.01.2019 r. 31.12.2019 r. P.H-T.S.PiO SUPON S.A. Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych
4. A.204.7.2019 01.03.2019 r. 30.06.2019 r. Spółdzielnia DOZÓR Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych
5. AF.204.9.2019 01.03.2019 r. 30.06.2019 r. Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak S.C. Świadczenie usług prawnych 2.460,00
6. A.3611.1.2019 12.03.2019 r. 29.11.2019 r. OSDW Azymut Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 116.550,00
7. A.3611.5.2019 07.05.2019 r. 18.06.2019 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA Wykonanie, dostawa i montaż regałów bibliotecznych do Wyp. dla dzieci BG 5.529,49
8. AF.3612.18.2019 01.06.2019 r. 23.09.2019 r. BAZA centrum Edukacji Kreatywnej Daria Polus Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej BPMG 4.500,00
9. 7/2019/O

K.311.3.2019

01.07.2019 r. 14.11.2019 r. Narodowe Centrum Kultury Dofinansowanie zadania w ramach Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 35.778,00
10. AF.3611.7.2019 05.07.2019 26.08.2019 r. Zakład Handlowo-Usługowy TĘCZA Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16 39.900,30
11. BN/1514/2019 28.08.2019 r. 30.11.2019 r. Biblioteka Narodowa Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 24.454,00
12. D.050.2.2019 02.09.2019 r. 16.09.2019 r. VERALLIA POLSKA  Sp. z o.o. Umowa sponsoringu 400,00
13. P.3031.7.2019

K.310.4.2019

30.09.2019 r. 02.12.2019 r. Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji Inicjatywy Miasto Trzech Kultur 10.000,00
14 AF.3611.9.2019 07.10.2019 r. 30.11.2019 r. PLATON Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowosci wydawniczych do bibliotek publicznych 24.454,00

Wersje posta:

Zmiana:

7 stycznia 2020 o 09:10:30Current Revision
Content
<p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna <p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.</strong></p>  w 2020 r.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">D.072.1.2019</p>  <p style="font-weight: 400;">D.072.2.2020</p>
<table width="861">  <table width="0">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td width="22"><strong> Lp.</strong></td>  <td width="31">Lp.</td>
<td width="99"><strong>Nr umowy</strong></td>  <td width="158">Nr umowy</td>
<td width="88"><strong>Data  <td width="81">Data
zawarcia</strong></td>  zawarcia</td>
<td width="98"><strong>Okres obowiązywania< /strong></td>  <td width="110">Okres obowiązywania</td>
<td width="148">< strong>Strona  <td width="113">Strona
umowy</strong></td>  
  umowy</td>
<td width="251">< strong>Przedmiot  <td width="122">Przedmiot
umowy</strong></td>  umowy</td>
<td width="91"><strong>Kwota brutto</strong></td>  <td width="100">Kwota brutto</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">1.</td>  <td width="31">1.</td>
<td width="99">WP.3031.6.2019  
  <td width="158">17/TGG/2020
K.310.2.2019</td>  AF.205.1.2019</td>
<td width="88">04.02.2019 r.</td>  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
<td width="98">31.12.2019 r.</td>  <td width="110">31.12.2020 r.</td>
<td width="148">Miasto Gniezno</td>  
  <td width="113">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</td>
<td width="251">Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty</td> <td width="122">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</td>
<td width="91">10.000,00</td>  
  <td width="100">-</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">2.</td>  <td width="31">2.</td>
<td width="99">A.204.4.2019</td>  <td width="158">AF.204.1.2020</td>
<td width="88">06.02.2019 r.</td>  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
<td width="98">31.12.2019 r.</td>  <td width="110">31.12.2020 r.</td>
<td width="148">MJ TRANS</td>  
  <td width="113">Spółdzielnia DOZÓR</td>
<td width="251">Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materiałów bibliotecznych</td>  <td width="122">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</td>
<td width="91">1.500,00</td>  <td width="100">-</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">3.</td>  <td width="31">3.</td>
<td width="99">A.205.1.2019</td>  <td width="158">AF.326.3.2020</td>
<td width="88">02.01.2019 r.</td>  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
<td width="98">31.12.2019 r.</td>  
<td width="148">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</td>  
  <td width="110">31.01.2020 r.</td>
  <td width="113">Jerzy Frąckowiak</td>
<td width="251">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</td> <td width="122">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</td>
<td width="91">-</td>  
  <td width="100">1.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">4.</td>  <td width="31">4.</td>
<td width="99">A.204.7.2019</td>  
  <td width="158">Aneks do Umowy zlecenie 6/2019</td>
<td width="88">01.03.2019 r.</td>  <td width="81">02.01.2020 r.</td>
<td width="98">30.06.2019 r.</td>  
<td width="148">Spółdzielnia DOZÓR</td>  
  <td width="110">30.06.2020 r.</td>
  <td width="113">Anna Purol</td>
<td width="251">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</td> <td width="122">Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon”</td>
<td width="91">-</td>  
  <td width="100">2.160,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">5.</td>  <td width="31">5.</td>
<td width="99">AF.204.9.2019</td>  
  <td width="158">WP.3031.6.2020
  K.310.2.2020</td>
<td width="88">01.03.2019 r.</td>  <td width="81">20.01.2020 r.</td>
<td width="98">30.06.2019 r.</td>  
<td width="148">Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak S.C.</td>  
  <td width="110">31.12.2020 r.</td>
<td width="251">Świadczenie usług prawnych</td>  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
  <td width="122">Dotacja celowa na realizację Festiwalu Literackiego Preteksty – Miasto Trzech Kultur</td>
<td width="91">2.460,00</td>  <td width="100">10.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">6.</td>  <td width="31">6.</td>
<td width="99">A.3611.1.2019</td>  
  <td width="158">AF.204.4.2020</td>
<td width="88">12.03.2019 r.</td>  <td width="81">31.01.2020 r.</td>
<td width="98">29.11.2019 r.</td>  
<td width="148">OSDW Azymut Sp. z o.o.</td>  
  <td width="110">30.04.2020 r.</td>
  <td width="113">IT Plus
  Arkadiusz Grześkowiak</td>
<td width="251">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019</td>  <td width="122">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</td>
<td width="91">116.550,00</td>  
  <td width="100">3.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">7.</td>  <td width="31">7.</td>
<td width="99">A.3611.5.2019</td>  
  <td width="158">AF.011.1.2020
  1005/CCB/Szafir/2020</td>
<td width="88">07.05.2019 r.</td>  <td width="81">07.02.2020 r.</td>
<td width="98">18.06.2019 r.</td>  
  <td width="110">26.02.2022</td>
<td width="148">Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA</td>  <td width="113">Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.</td>
<td width="251">Wykonanie, dostawa i montaż regałów bibliotecznych do Wyp. dla dzieci BG</td> <td width="122">Świadczenie usług zaufania- wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu</td>
<td width="91">5.529,49</td>  
  <td width="100">196,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">8.</td>  <td width="31">8.</td>
<td width="99">AF.3612.18.2019</td>  <td width="158">AF.3611.1.2020</td>
<td width="88">01.06.2019 r.</td>  
<td width="98">23.09.2019 r.</td>  <td width="81">04.03.2020 r.</td>
<td width="148">BAZA centrum Edukacji Kreatywnej Daria Polus</td>  
  <td width="110">30.11.2020 r.</td>
  <td width="113">PLATON Sp. z o.o.</td>
<td width="251">Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej BPMG</td> <td width="122">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2020</td>
<td width="91">4.500,00</td>  <td width="100">15.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">9.</td>  <td width="31">9.</td>
<td width="99">7/2019/O  
  <td width="158">WP.3031.7.2020
K.311.3.2019</td>  K.310.3.2020</td>
<td width="88">01.07.2019 r.</td>  <td width="81">15.04.2020</td>
<td width="98">14.11.2019 r.</td>  
  <td width="110">31.01.2021</td>
<td width="148">Narodowe Centrum Kultury</td>  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
<td width="251">Dofinansowanie zadania w ramach Programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury</td> <td width="122">Dotacja celowa – Projekt Laboratorium Słowa</td>
<td width="91">35.778,00</td>  
  <td width="100">8.722,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">10.</td>  <td width="31">10.</td>
<td width="99">AF.3611.7.2019</td>  
  <td width="158">WP.3031.8.2020
  K.310.4.2020</td>
<td width="88">05.07.2019</td>  <td width="81">15.04.2020</td>
<td width="98">26.08.2019 r.</td>  
<td width="148">Zakład Handlowo-Usługowy TĘCZA</td>  
  <td width="110">31.01.2021</td>
  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
<td width="251">Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16</td> <td width="122">Dotacja celowa – Projekt Biblio Multimedia LAB</td>
<td width="91">39.900,30</td>  
  <td width="100">2.300,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">11.</td>  <td width="31">11.</td>
<td width="99">BN/ 1514/2019</td>  
<td width="88">28.08.2019 r.</td>  
<td width="98">30.11.2019 r.</td>  
  <td width="158">WP.3031.9.2020
  K.310.5.2020</td>
  <td width="81">15.04.2020</td>
  <td width="110">31.01.2021</td>
<td width="148">Biblioteka Narodowa</td>  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
<td width="251">Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</td>  
<td width="91">24.454,00</td>  
  <td width="122">Dotacja celowa – Projekt Biblioteka Otwarta Na Każdego</td>
  <td width="100">3.271,00
  Nie zrealizowano, środki zwrócono</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">12.</td>  <td width="31">12.</td>
  <td width="158">Nr 116/PRB/2020
  AP.311.3.2020</td>
<td width="99">D.050.2.2019</td>  <td width="81">15.05.2020</td>
<td width="88">02.09.2019 r.</td>  
<td width="98">16.09.2019 r.</td>  
<td width="148">VERALLIA POLSKA  Sp. z o.o.</td>  
<td width="251">Umowa sponsoringu</td>  
  <td width="110">15.01.2021</td>
  <td width="113">Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego</td>
  <td width="122">Realizacja zadania „Kluby Kreatywności w bibliotekach” w ramach programu Biblio Multimedia LAB</td>
<td width="91">400,00</td>  <td width="100">9.974,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">13.</td>  <td width="31">13.</td>
<td width="99">P.3031.7.2019  <td width="158">WP.3031.10.2020
K.310.4.2019</td>  K.310.6.2020</td>
<td width="88">30.09.2019 r.</td>  
<td width="98">02.12.2019 r.</td>  <td width="81">01.06.2020</td>
  <td width="110">31.01.2021</td>
<td width="148">Miasto Gniezno</td>  <td width="113">Miasto Gniezno</td>
<td width="251">Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji Inicjatywy Miasto Trzech Kultur</td>  <td width="122">Dotacja celowa Projekt Festiwal Fyrtel</td>
<td width="91">10.000,00</td>  <td width="100">6.000,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="22">14</td>  <td width="31">14.</td>
  <td width="158">Nr 468/2020/NCK/KWS
  AP.311.6.2020</td>
  <td width="81">02.07.2020</td>
  <td width="110">29.11.2020</td>
  <td width="113">Narodowe Centrum Kultury</td>
  <td width="122">Realizacja projektu „Biblioteka – Filia w sieci” w ramach programu „Kultura w sieci”</td>
  <td width="100">18.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">15.</td>
  <td width="158">Nr 03824/20/FPK/IK
  AP.311.12.2019</td>
  <td width="81">03.07.2020</td>
  <td width="110">31.12.2020</td>
  <td width="113">Skarb Państwa MKiDN</td>
  <td width="122">Realizacja projektu „Laboratorium Słowa” w ramach programu „Partnerstwo dla książki”</td>
  <td width="100">34.480,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">16.</td>
  <td width="158">Nr 14/2020/NCK/K
  AP.311.1.2020</td>
  <td width="81">03.07.2020</td>
  <td width="110">31.12.2020</td>
  <td width="113">Narodowe Centrum Kultury</td>
  <td width="122">Realizacja zadania „VI Festiwal Fyrtel w Gnieźnie” w ramach programu Kultura – Interwencje 2020</td>
  <td width="100">18.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">17.</td>
  <td width="158">AF.3611.3.2020</td>
  <td width="81">10.07.2020</td>
  <td width="110">30.09.2020</td>
  <td width="113">MUVILB Jaku Dzionek</td>
  <td width="122">Realizacja filmów w ramach projektu Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna „Biblioteka – Filia w sieci”</td>
  <td width="100">15.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">18.</td>
  <td width="158">AF.3612.5.2020</td>
  <td width="81">27.07.2020</td>
  <td width="110">27.08.2020</td>
  <td width="113">IT PLUS
  Arkadiusz Grześkowiak</td>
  <td width="122">Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, nagraniowego i fotograficznego w ramach projektu Biblio Multimedia LAB BPMG z programu „Kluby kreatywności w bibliotekach”</td>
  <td width="100">12.263,10</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">19.</td>
  <td width="158">Nr BN/2155/2020
  K.311.5.2020</td>
  <td width="81">19.08.2020</td>
  <td width="110">15.01.2021</td>
  <td width="113">Biblioteka Narodowa</td>
  <td width="122">Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</td>
  <td width="100">8.076,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">20.</td>
  <td width="158">Nr 06092/20/FPK/IK
  K.311.5.2020</td>
  <td width="81">21.08.2020</td>
  <td width="110">15.01.2021</td>
  <td width="113">Instytut książki</td>
  <td width="122">Program Promocja Czytelnictwa – realizacja zadania „Królewskie Gniezno Czyta”</td>
  <td width="100">29.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="31">21.</td>
<td width="99">AF.3611.9.2019</td>  <td width="158">AF.3611.6.2020</td>
<td width="88">07.10.2019 r.</td>   
<td width="98">30.11.2019 r.</td>  
<td width="148">PLATON Sp. z o.o.</td>  
<td width="251">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - zakup nowosci wydawniczych do bibliotek publicznych</td>  
<td width="91">24.454,00</td>  
  <td width="81">29.10.2020</td>
  <td width="110">03.12.2020</td>
  <td width="113">MJ MEBLE
  Maciej Jankowski</td>
  <td width="122">Wykonanie, dostawa i montaż mebli bibliotecznych dla BPMG</td>
  <td width="100">15.100,00</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
  <em> </em>
  <em> </em>
  <em> </em>
  <em>Aktualizacja 16 listopada 2020 r.</em>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.