Rejestry i ewidencje

You are viewing an old revision of this post, from 20 marca 2020 o 20:05:14. See below for differences between this version and the current revision.

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2020 r.

D.072.2.2020

Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
1. 17/TGG/2020

AF.205.1.2019

02.01.2020 r. 31.12.2020 r. P.H-T.S.PiO SUPON S.A. Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych
2. AF.204.1.2020 02.01.2020 r. 31.12.2020 r. Spółdzielnia DOZÓR Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych
3. AF.326.3.2020 02.01.2020 r. 31.01.2020 r. Jerzy Frąckowiak Administrowanie systemem komputerowym w BPMG 1.000,00
4. Aneks do Umowy zlecenie 6/2019 02.01.2020 r. 30.06.2020 r. Anna Purol Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon” 2.160,00
5. AF.204.4.2020 31.01.2020 r. 30.04.2020 r. IT Plus

Arkadiusz Grześkowiak

Administrowanie systemem komputerowym w BPMG 3.000,00
6. AF.011.1.2020

1005/CCB/Szafir/2020

07.02.2020 r. 26.02.2022 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Świadczenie usług zaufania- wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu 196,00
7. AF.3611.1.2020 04.03.2020 r. 30.11.2020 r. PLATON Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2020 15.000,00

Aktualizacja 18 marca 2020 r.

Dziennik zmian:

Zmiana:

There are no differences between the 20 marca 2020 o 20:05:14 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)