Rejestry i ewidencje

You are viewing an old revision of this post, from 20 marca 2020 o 20:04:28. See below for differences between this version and the current revision.

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2020 r.

D.072.2.2020

Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
1. 17/TGG/2020

AF.205.1.2019

02.01.2020 r. 31.12.2020 r. P.H-T.S.PiO SUPON S.A. Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych
2. AF.204.1.2020 02.01.2020 r. 31.12.2020 r. Spółdzielnia DOZÓR Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych
3. AF.326.3.2020 02.01.2020 r. 31.01.2020 r. Jerzy Frąckowiak Administrowanie systemem komputerowym w BPMG 1.000,00
4. Aneks do Umowy zlecenie 6/2019 02.01.2020 r. 30.06.2020 r. Anna Purol Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon” 2.160,00
5. AF.204.4.2020 31.01.2020 r. 30.04.2020 r. IT Plus

Arkadiusz Grześkowiak

Administrowanie systemem komputerowym w BPMG 3.000,00
6. AF.011.1.2020

1005/CCB/Szafir/2020

07.02.2020 r. 26.02.2022 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Świadczenie usług zaufania- wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu 196,00
7. AF.3611.1.2020 04.03.2020 r. 30.11.2020 r. PLATON Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2020 15.000,00

Aktualizacja 18 marca 2020 r.

Dziennik zmian:

Zmiana:

20 marca 2020 o 20:04:28Current Revision
Content
<p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna <p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2020 r.</strong></p> w 2020 r.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">D.072.2.2020</p> <p style="font-weight: 400;">D.072.2.2020</p>
<div class="row-actions"> <div class="row-actions">
<table width="0"> <table width="0">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td width="53">Lp.</td>  
<td width="156">Nr umowy</td>  
<td width="101">Data  
zawarcia</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">Lp.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">Nr umowy</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">Data</span>
  <span style="font-size: 10pt;">zawarcia</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">Okres obowiązywania</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Strona</span>
<td width="113">Okres obowiązywania</td>  <span style="font-size: 10pt;">umowy</span></td>
<td width="169">Strona  
umowy</td>  
<td width="253">Przedmiot  
umowy</td>  
<td width="106">Kwota brutto</td>  
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Przedmiot</span>
  <span style="font-size: 10pt;">umowy</span></td>
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">Kwota brutto</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="53">1.</td>  
<td width="156">17/TGG/2020  
AF.205.1.2019</td>  
<td width="101">02.01.2020 r.</td>  
<td width="113">31.12.2020 r.</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">1.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">17/TGG/2020</span>
  <span style="font-size: 10pt;">AF.205.1.2019</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2020 r.</span></td>
<td width="169">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</td>  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</span></td>
<td width="253">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</span></td>
<td width="106">-</td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="53">2.</td>  
<td width="156">AF.204.1.2020</td>  
<td width="101">02.01.2020 r.</td>  
<td width="113">31.12.2020 r.</td>  
<td width="169">Spółdzielnia DOZÓR</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">2.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.204.1.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Spółdzielnia DOZÓR</span></td>
<td width="253">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</span></td>
<td width="106">-</td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="53">3.</td>  
<td width="156">AF.326.3.2020</td>  
<td width="101">02.01.2020 r.</td>  
<td width="113">31.01.2020 r.</td>  
<td width="169">Jerzy Frąckowiak</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">3.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.326.3.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.01.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Jerzy Frąckowiak</span></td>
<td width="253">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</span></td>
<td width="106">1.000,00</td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">1.000,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="53">4.</td>  
<td width="156">Aneks do Umowy zlecenie 6/2019</td>  
<td width="101">02.01.2020 r.</td>  
<td width="113">30.06.2020 r.</td>  
<td width="169">Anna Purol</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">4.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">Aneks do Umowy zlecenie 6/2019</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.06.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Anna Purol</span></td>
<td width="253">Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon”</td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon”</span></td>
<td width="106">2.160,00</td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">2.160,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="53">5.</td>  
<td width="156">AF.204.4.2020</td>  
<td width="101">31.01.2020 r.</td>  
<td width="113">30.04.2020 r.</td>  
<td width="169">IT Plus  
Arkadiusz Grześkowiak</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">5.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.204.4.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">31.01.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.04.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">IT Plus</span>
  <span style="font-size: 10pt;">Arkadiusz Grześkowiak</span></td>
<td width="253">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</span></td>
<td width="106">3.000,00</td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">3.000,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="53">6.</td>  
<td width="156">AF.011.1.2020  
1005/CCB/Szafir/2020</td>  
<td width="101">07.02.2020 r.</td>  
<td width="113">26.02.2022</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">6.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.011.1.2020</span>
  <span style="font-size: 10pt;">1005/CCB/ Szafir/2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">07.02.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">26.02.2022</span></td>
<td width="169">Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.</td>  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.</span></td>
<td width="253">Świadczenie usług zaufania- wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu</td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług zaufania- wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu</span></td>
<td width="106">196,00</td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">196,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="53">7.</td>  
<td width="156">AF.3611.1.2020</td>  
<td width="101">04.03.2020 r.</td>  
<td width="113">30.11.2020 r.</td>  
<td width="169">PLATON Sp. z o.o.</td>  
  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">7.</span></td>
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.3611.1.2020</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">04.03.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.11.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">PLATON Sp. z o.o.</span></td>
<td width="253">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2020</td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2020</span></td>
<td width="106">15.000,00</td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">15.000,00</span></td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
</div> </div>
<span style="font-size: 12pt;"><em>Aktualizacja 18 marca 2020 r.</em></span> <span style="font-size: 12pt;"><em>Aktualizacja 18 marca 2020 r.</em></span>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.