Rejestry i ewidencje

You are viewing an old revision of this post, from 8 stycznia 2020 o 07:53:56. See below for differences between this version and the current revision.

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.

D.072.1.2019

Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
1. WP.3031.6.2019

K.310.2.2019

04.02.2019 r. 31.12.2019 r. Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty 10.000,00
2. A.204.4.2019 06.02.2019 r. 31.12.2019 r. MJ TRANS Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materiałów bibliotecznych 1.500,00
3. A.205.1.2019 02.01.2019 r. 31.12.2019 r. P.H-T.S.PiO SUPON S.A. Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych
4. A.204.7.2019 01.03.2019 r. 30.06.2019 r. Spółdzielnia DOZÓR Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych
5. AF.204.9.2019 01.03.2019 r. 30.06.2019 r. Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak S.C. Świadczenie usług prawnych 2.460,00
6. A.3611.1.2019 12.03.2019 r. 29.11.2019 r. OSDW Azymut Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 116.550,00
7. AF.3611.5.2019 07.05.2019 r. 18.06.2019 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA Wykonanie, dostawa i montaż regałów do Wypożyczalni dla Dzieci BG 5.529,94
8. AF.3612.18.2019 01.06.2019 r. 23.09.2019 r. BAZA centrum Edukacji Kreatywnej Daria Polus Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej BPMG 4.500,00
Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
9. 7/2019/O

K.311.3.2019

01.07.2019 r. 14.11.2019 r. Narodowe Centrum Kultury Dofinansowanie zadania w ramach Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 35.778,00
10. Aneks do Umowy

A.204.7.2019

01.07.2019 r. 31.12.2019 r. Spółdzielnia DOZÓR Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych
11. 1/2019

K.326.14.2019

05.07.2019 r. 30.09.2019 r. Monika Wierżyńska Koordynowanie projektu „Tu blubramy po naszemu!” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019” ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 4.000,00
12. AF.3611.7.2019 05.07.2019 26.08.2019 r. Zakład Handlowo-Usługowy TĘCZA Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16 39.900,30
13. BN/1514/2019 28.08.2019 r. 30.11.2019 r. Biblioteka Narodowa Dofinansowanie na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 24.454,00
14. D.050.2.2019 02.09.2019 r. 16.09.2019 r. VERALLIA POLSKA               Sp. z o.o. Umowa sponsoringu 400,00
15. WP.3031.7.2019

K.310.4.2019

30.09.2019 r. 02.12.2019 r. Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji Inicjatywy Miasto Trzech Kultur 10.000,00
16. AF.3611.9.2019 07.10.2019 30.11.2019 PLATON Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 24.454,00
Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
17. K.326.50.2019 18.11.2019 r. 30.06.2020 r. Anna Purol Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon” 2.160,00

Aktualizacja 30 grudnia 2019 r.

Dziennik zmian:

Zmiana:

8 stycznia 2020 o 07:53:56Current Revision
Content
<p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna <p style="font-weight: 400;"><strong>Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.</strong></p>  w 2020 r.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">D.072.1.2019</p>  <p style="font-weight: 400;">D.072.2.2020</p>
<div class="row-actions"> <div class="row-actions">
<table style="height: 3773px;" width="500">  <table width="0">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td width="30"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Lp.</strong></span></td>  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">Lp.</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;"><strong>Nr umowy</strong> </span></td>  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">Nr umowy</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;"><strong>Data  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">Data</span>
zawarcia</strong> </span></td>  
  <span style="font-size: 10pt;">zawarcia</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;"><strong>Okres obowiązywania< /strong></span></td>  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">Okres obowiązywania</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;"><strong>Strona  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Strona</span>
umowy</strong> </span></td>  
  <span style="font-size: 10pt;">umowy</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;"><strong>Przedmiot  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Przedmiot</span>
umowy</strong> </span></td>  
  <span style="font-size: 10pt;">umowy</span></td>
<td width="90"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Kwota brutto</strong> </span></td>  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">Kwota brutto</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">1.</span></td>  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">1.</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">WP.3031.6.2019</span>  
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">17/TGG/2020</span>
<span style="font-size: 10pt;">K.310.2.2019</span></td>  <span style="font-size: 10pt;">AF.205.1.2019</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">04.02.2019 r.</span></td>  
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">31.12.2019 r.</span></td>  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2020 r.</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">Miasto Gniezno</span></td>  
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty</span></td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">10.000,00</span></td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">2.</span></td>  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">2.</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">A.204.4.2019</span></td>  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.204.1.2020</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">06.02.2019 r.</span></td>  
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">31.12.2019 r.</span></td>  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2020 r.</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">MJ TRANS</span></td>  
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Spółdzielnia DOZÓR</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materiałów bibliotecznych</span></td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</span></td>
<td width=""><span style="font-size: 10pt;">1.500,00</span></td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">3.</span></td>  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">3.</span></td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">A.205.1.2019</span></td>  
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.326.3.2020</span></td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2019 r.</span></td>  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2019 r.</span></td>  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">31.01.2020 r.</span></td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">P.H-T.S.PiO SUPON S.A.</span></td>  
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Jerzy Frąckowiak</span></td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych</span></td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</span></td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">1.000,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">4.</span></td>  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">4.</span></td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">A.204.7.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">01.03.2019 r.</span></td>  
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">Aneks do Umowy zlecenie 6/2019</span></td>
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">02.01.2020 r.</span></td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.06.2019 r.</span></td>  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.06.2020 r.</span></td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Spółdzielnia DOZÓR</span></td>  
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Anna Purol</span></td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</span></td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon”</span></td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>  
  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">2.160,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">5.</span></td>  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">5.</span></td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">AF.204.9.2019</span></td>  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.204.4.2020</span></td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">01.03.2019 r.</span></td>  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">31.01.2020 r.</span></td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.06.2019 r.</span></td>  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.04.2020 r.</span></td>
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak S.C.</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług prawnych</span></td>  
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">IT Plus</span>
  <span style="font-size: 10pt;">Arkadiusz Grześkowiak</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Administrowanie systemem komputerowym w BPMG</span></td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">2.460,00</span></td>  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">3.000,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">6.</span></td>  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">6.</span></td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">A.3611.1.2019</span></td>  
  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.011.1.2020</span>
  <span style="font-size: 10pt;">1005/CCB/ Szafir/2020</span></td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">12.03.2019 r.</span></td>  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">07.02.2020 r.</span></td>
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">29.11.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">OSDW Azymut Sp. z o.o.</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019</span></td>  
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">26.02.2022</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.</span></td>
  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług zaufania- wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu</span></td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">116.550,00</span></td>  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">196,00</span></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">7.</span></td>  <td width="53"><span style="font-size: 10pt;">7.</span></td>
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">AF.3611.5.2019</span></td>  <td width="156"><span style="font-size: 10pt;">AF.3611.1.2020</span></td>
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">07.05.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">18.06.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA</span></td>  
  <td width="101"><span style="font-size: 10pt;">04.03.2020 r.</span></td>
  <td width="113"><span style="font-size: 10pt;">30.11.2020 r.</span></td>
  <td width="169"><span style="font-size: 10pt;">PLATON Sp. z o.o.</span></td>
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Wykonanie, dostawa i montaż regałów do Wypożyczalni dla Dzieci BG</span></td>  <td width="253"><span style="font-size: 10pt;">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2020</span></td>
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">5.529,94</span></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">8.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">AF.3612.18.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">01.06.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">23.09.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">BAZA centrum Edukacji Kreatywnej Daria Polus</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej BPMG</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">4.500,00</span></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Lp.</strong></span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Nr umowy</strong> </span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Data  
zawarcia</strong> </span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Okres obowiązywania< /strong></span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Strona  
umowy</strong> </span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Przedmiot  
umowy</strong> </span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Kwota brutto</strong> </span></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">9.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">7/2019/O</span>  
<span style="font-size: 10pt;">K.311.3.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">01.07.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">14.11.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Narodowe Centrum Kultury</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Dofinansowanie zadania w ramach Programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">35.778,00</span></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">10.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">Aneks do Umowy</span>  
<span style="font-size: 10pt;">A.204.7.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">01.07.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">31.12.2019 r.</span></td>   
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Spółdzielnia DOZÓR</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">-</span></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">11.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">1/2019</span>  
<span style="font-size: 10pt;">K.326.14.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">05.07.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.09.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Monika Wierżyńska</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Koordynowanie projektu "Tu blubramy po naszemu!" w ramach programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych 2019" ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">4.000,00</span></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">12.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">AF.3611.7.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">05.07.2019</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">26.08.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Zakład Handlowo-Usługowy TĘCZA</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">39.900,30</span></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">13.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">BN/1514/ 2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">28.08.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.11.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Biblioteka Narodowa</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Dofinansowanie na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">24.454,00</span></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">14.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">D.050.2.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">02.09.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">16.09.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">VERALLIA POLSKA               Sp. z o.o.</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Umowa sponsoringu</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">400,00</span></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">15.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">WP.3031.7.2019</span>  
<span style="font-size: 10pt;">K.310.4.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">30.09.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">02.12.2019 r.</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Miasto Gniezno</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji Inicjatywy Miasto Trzech Kultur</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">10.000,00</span></td>  <td width="106"><span style="font-size: 10pt;">15.000,00</span></td>
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">16.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">AF.3611.9.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">07.10.2019</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.11.2019</span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">PLATON Sp. z o.o.</span></td>   
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019 w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">24.454,00</span></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Lp.</strong></span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Nr umowy</strong> </span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Data  
zawarcia</strong> </span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Okres obowiązywania< /strong></span></td>  
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Strona  
umowy</strong> </span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Przedmiot  
umowy</strong> </span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Kwota brutto</strong> </span></td>  
</tr>  
<tr>  
<td width="41"><span style="font-size: 10pt;">17.</span></td>  
<td width="113"><span style="font-size: 10pt;">K.326.50.2019</span></td>  
<td width="92"><span style="font-size: 10pt;">18.11.2019 r.</span></td>  
<td width="104"><span style="font-size: 10pt;">30.06.2020 r.</span></td>   
<td width="147"><span style="font-size: 10pt;">Anna Purol</span></td>  
<td width="273"><span style="font-size: 10pt;">Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon”</span></td>  
<td width="117"><span style="font-size: 10pt;">2.160,00</span></td>  
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
</div> </div>
<span style="font-size: 12pt;"><em>Aktualizacja 30 grudnia 2019 r.</em></span>  <span style="font-size: 12pt;"><em>Aktualizacja 18 marca 2020 r.</em></span>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.