Rejestry i ewidencje

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2021 r.

D.072.2.2021

Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
1. AF.204.1.2021 04.01.2021 31.12.2021 IT Plus

Arkadiusz Grześkowiak

Administrowanie systemem komputerowym w BPMG 12.000,00
2. 28/TGG/2021

AF.205.9.2019

02.01.2021 31.12.2021 P.H-T.S.PiO SUPON S.A. Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych
3. AF.124.3.2021 08.02.2021 Czas nieokreślony Przychodnia

Centrum Sp. z o.o.

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy
4. WP.3031.1.2021

K.310.2.2021

24.02.2021 31.12.2021 Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie zadań inwestycyjnych BPMG 55.000,00
5. AF.3611.1.2021 04.03.2021 07.05.2021 Zakład Ogólnobudowlany

Mirosław Jarzembowski

Roboty remontowe pomieszczeń BPMG                  przy ul. Staszica 12a w Gnieźnie 30.832,42

Aktualizacja 29 marca 2021 r.

Wersje posta: