Rejestry i ewidencje

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2021 r.

Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
1. AF.204.1.2021 04.01.2021 31.12.2021 IT Plus
Arkadiusz Grześkowiak
Administrowanie systemem komputerowym w BPMG 12.000,00
2. 28/TGG/2021

AF.205.9.2019

02.01.2021 31.12.2021 P.H-T.S.PiO SUPON S.A. Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych
3. AF.124.3.2021 08.02.2021 Czas nieokreślony Przychodnia

Centrum Sp. z o.o.

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy
4. WP.3031.1.2021

K.310.2.2021

24.02.2021 31.12.2021 Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie zadań inwestycyjnych BPMG 55.000,00
5. AF.3611.1.2021 04.03.2021 07.05.2021 Zakład Ogólnobudowlany
Mirosław Jarzembowski
Roboty remontowe pomieszczeń BPMG przy ul. Staszica 12a w Gnieźnie 30.832,42
6. Nr 8/2021/NCK/O

AP.311.5.2021

14.04.2021 28.11.2021 Narodowe Centrum Kultury Realizacja projektu „Gwarze mówimy TAK!” w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych 2021” 24.000,00
7. Nr 10648/21/FPK/IK

AP.311.3.2021

05.05.2021 15.01.2022 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Realizacja projektu „Partnerstwo dla książki” w ramach programu „Laboratorium Słowa 2021” 39.800,00
8. Nr 15205/21/FPK/IK

AP.311.2.2021

17.05.2021 15.01.2022 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Realizacja projektu „Królewskie Gniezno Czyta 2021” w ramach programu „Promocja Czytelnictwa 22.750,00
9. WP.3031.5.2021

K.310.3.2021

07.06.2021 29.01.2022 Miasto Gniezno Dotacja celowa na dofinansowanie programu „Ojczysty dodaj do ulubionych 2021” 2.801,00
10. WP.3031.6.2021

K.310.4.2021

07.06.2021 29.01.2022 Miasto Gniezno Dotacja celowa na dofinansowanie programu „Laboratorium Słowa 2021” 15.997,00
11. WP.3031.7.2021

K.310.5.2021

21.06.2021 29.01.2022 Miasto Gniezno Dotacja celowa na realizację wydarzeń w ramach „Królewskiego Festiwalu Artystycznego 2021” 55.000,00
12. WP.3031.8.2021

K.310.6.2021

21.06.2021 29.01.2022 Miasto Gniezno Dotacja celowa na dofinansowanie programu „Królewskie Gniezno Czyta 2021” 8.600,00
13. WP.3031.9.2021

K.310.7.2021

21.06.2021 29.01.2022 Miasto Gniezno Dotacja celowa na dofinansowanie programu „Biblioteka otwarta na każdego” 13.717,00
14. Nr 13398/21/FPK/NCK

AP.311.1.2021

28.05.2021 15.01.2021 Narodowe Centrum Kultury Realizacja zadnia „Biblioteka otwarta na każdego” w ramach Programu Kultura Dostępna 39.000,00
15. Nr 14953/21/FPK/IK 23.06.2021 15.01.2022 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Realizacja zadania „VII Festiwal Literacki Preteksty w Gnieźnie” w ramach Programu Promocja Czytelnictwa 18.480,00
16. Nr 23/2021/NCK/KI 05.07.2021 28.11.2021 Narodowe Centrum Kultury Realizacja zadania „VII Festiwal Fyrtel w Gnieźnie” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2021 19.000,00
17. WP.3031.12.2021

K.310.8.2021

17.08.2021 29.01.2022 Miasto Gniezno Dotacja celowa na dofinansowanie programu „XI Festiwal Literacki PRETEKSTY w Gnieźnie” 15.000,00
18. WP.3031.13.2021

K.310.9.2021

17.08.2021 29.01.2022 Miasto Gniezno Dotacja celowa na dofinansowanie programu „VII Festiwal Fyrtel w Gnieźnie” 15.000,00
19. MHP/PJ/2021/3280

AP.311.7.2021

30.07.2021 31.12.2021 Muzeum Historii Polski Realizacja zadania „Biografie Miasta: Józef Chociszewski” w ramach Programu Patriotyzm Jutra 2021 9.000,00
20. Nr SP/5F/22471738/21/0001

AF.204.13.2021

02.09.2021 Czas nieokreślony ENEA Spółka Akcyjna Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji
21. WP.3031.14.2021

K.310.10.2021

28.09.2021 29.01.2022 Miasto Gniezno Dotacja celowa na dofinansowanie programu „Biografie Miasta: Józef Chociszewski” 1.074,00

 

D.072.2.2021

Aktualizacja 12 października 2021 r.

Wersje posta: