Rejestry i ewidencje

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2021 r.

D.072.2.2021

Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
1. AF.204.1.2021 04.01.2021 31.12.2021 IT Plus
Arkadiusz Grześkowiak
Administrowanie systemem komputerowym w BPMG 12.000,00
2. 28/TGG/2021

AF.205.9.2019

02.01.2021 31.12.2021 P.H-T.S.PiO SUPON S.A. Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych
3. AF.124.3.2021 08.02.2021 Czas nieokreślony Przychodnia
Centrum Sp. z o.o.
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy
4. WP.3031.1.2021

K.310.2.2021

24.02.2021 31.12.2021 Miasto Gniezno Dotacja celowa na sfinansowanie zadań inwestycyjnych BPMG 55.000,00
5. AF.3611.1.2021 04.03.2021 07.05.2021 Zakład Ogólnobudowlany
Mirosław Jarzembowski
Roboty remontowe pomieszczeń BPMG przy ul. Staszica 12a w Gnieźnie 30.832,42
6. Nr 8/2021/NCK/O

AP.311.5.2021

14.04.2021 28.11.2021 Narodowe Centrum Kultury Realizacja projektu „Gwarze mówimy TAK!” w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych 2021” 24.000,00
7. Nr 10648/21/FPK/IK

AP.311.3.2021

05.05.2021 15.01.2022 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Realizacja projektu „Partnerstwo dla książki” w ramach programu „Laboratorium Słowa 2021” 39.800,00

Aktualizacja 24 maja 2021 r.

Wersje posta: