Rejestry i ewidencje

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2020 r.

D.072.2.2020

Lp. Nr umowy Data
zawarcia
Okres obowiązywania Strona
umowy
Przedmiot
umowy
Kwota brutto
1. 17/TGG/2020

AF.205.1.2019

02.01.2020 r. 31.12.2020 r. P.H-T.S.PiO SUPON S.A. Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych
2. AF.204.1.2020 02.01.2020 r. 31.12.2020 r. Spółdzielnia DOZÓR Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych
3. AF.326.3.2020 02.01.2020 r. 31.01.2020 r. Jerzy Frąckowiak Administrowanie systemem komputerowym w BPMG 1.000,00
4. Aneks do Umowy zlecenie 6/2019 02.01.2020 r. 30.06.2020 r. Anna Purol Pełnienie funkcji dyspozytora usługi „Książka na telefon” 2.160,00
5. WP.3031.6.2020

K.310.2.2020

20.01.2020 r. 31.12.2020 r. Miasto Gniezno Dotacja celowa na realizację Festiwalu Literackiego Preteksty – Miasto Trzech Kultur 10.000,00
6. AF.204.4.2020 31.01.2020 r. 30.04.2020 r. IT Plus

Arkadiusz Grześkowiak

Administrowanie systemem komputerowym w BPMG 3.000,00
7. AF.011.1.2020

1005/CCB/Szafir/2020

07.02.2020 r. 26.02.2022 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Świadczenie usług zaufania- wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu 196,00
8. AF.3611.1.2020 04.03.2020 r. 30.11.2020 r. PLATON Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2020 15.000,00
9. WP.3031.7.2020

K.310.3.2020

15.04.2020 31.01.2021 Miasto Gniezno Dotacja celowa – Projekt Laboratorium Słowa 8.722,00
10. WP.3031.8.2020

K.310.4.2020

15.04.2020 31.01.2021 Miasto Gniezno Dotacja celowa – Projekt Biblio Multimedia LAB 2.300,00
11. WP.3031.9.2020

K.310.5.2020

15.04.2020 31.01.2021 Miasto Gniezno Dotacja celowa – Projekt Biblioteka Otwarta Na Każdego 3.271,00

Nie zrealizowano, środki zwrócono

12. Nr 116/PRB/2020

AP.311.3.2020

15.05.2020 15.01.2021 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Realizacja zadania „Kluby Kreatywności w bibliotekach” w ramach programu Biblio Multimedia LAB 9.974,00
13. WP.3031.10.2020

K.310.6.2020

01.06.2020 31.01.2021 Miasto Gniezno Dotacja celowa – Projekt Festiwal Fyrtel 6.000,00
14. Nr 468/2020/NCK/KWS

AP.311.6.2020

02.07.2020 29.11.2020 Narodowe Centrum Kultury Realizacja projektu „Biblioteka – Filia w sieci” w ramach programu „Kultura w sieci” 18.000,00
15. Nr 03824/20/FPK/IK

AP.311.12.2019

03.07.2020 31.12.2020 Skarb Państwa MKiDN Realizacja projektu „Laboratorium Słowa” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” 34.480,00
16. Nr 14/2020/NCK/K

AP.311.1.2020

03.07.2020 31.12.2020 Narodowe Centrum Kultury Realizacja zadania „VI Festiwal Fyrtel w Gnieźnie” w ramach programu Kultura – Interwencje 2020 18.000,00
17. AF.3611.3.2020 10.07.2020 30.09.2020 MUVILB Jaku Dzionek Realizacja filmów w ramach projektu Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna „Biblioteka – Filia w sieci” 15.000,00
18. AF.3612.5.2020 27.07.2020 27.08.2020 IT PLUS

Arkadiusz Grześkowiak

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, nagraniowego i fotograficznego w ramach projektu Biblio Multimedia LAB BPMG z programu „Kluby kreatywności w bibliotekach” 12.263,10
19. Nr BN/2155/2020

K.311.5.2020

19.08.2020 15.01.2021 Biblioteka Narodowa Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 8.076,00
20. Nr 06092/20/FPK/IK

K.311.5.2020

21.08.2020 15.01.2021 Instytut książki Program Promocja Czytelnictwa – realizacja zadania „Królewskie Gniezno Czyta” 29.000,00
21. AF.3611.6.2020 29.10.2020 03.12.2020 MJ MEBLE

Maciej Jankowski

Wykonanie, dostawa i montaż mebli bibliotecznych dla BPMG 15.100,00

 

 

 

Aktualizacja 16 listopada 2020 r.

Wersje posta: