Majątek

W skład majątku biblioteki wchodzą:

* Zbiory biblioteczne – 143725 j. inw. o wartości 1966633,01

* Środki trwałe o wartości: 35.269,67

* Wartości niematerialne i prawne: 109.531,01

* Pozostałe środki trwałe: 385.646,27

Uwaga: wszystkie dane na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wersje posta:

This post has not been revised since publication.