Majątek

W skład majątku biblioteki wchodzą:

* Zbiory biblioteczne – 143725 j. inw. o wartości  2 126 565,05

* Środki trwałe o wartości: 42 461,67

* Wartości niematerialne i prawne: 120 955,14

* Pozostałe środki trwałe: 408 198,41

Uwaga: wszystkie dane na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wersje posta: