Gospodarka finansowa

  1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.
  2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, w którym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i materiałów bibliotecznych.
  3. Przychodami Biblioteki są:

– wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej

– dotacje z budżetu

– środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł

  1. Biblioteka może pobierać jednorazową roczną opłatę rejestracyjną oraz opłaty za usługi i wydawnictwa a wpływy przeznaczać na cele statutowe

Wersje posta:

This post has not been revised since publication.