ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

1. Organem zarządzającym biblioteką jest dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.

3. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.

4. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

5. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne, kawiarenki internetowe oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

6. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

DYREKTOR – Piotr Wiśniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA – Marlena Krygier

KIEROWNIK DZIAŁU GROMADZENIA, OPRACOWANIA I BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ – Alicja Twardowska, starszy kustosz

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEGO – Justyna Lisiak

KIEROWNIK DZIAŁU ANIMACJI I PROMOCJI – Monika Wierżyńska, młodszy bibliotekarz

KIEROWNIK Biblioteki Głównej – Dorota Błażejewska, starszy kustosz

KIEROWNIK Filii nr 1 – Dariusz Pajkert, kustosz

KIEROWNIK Filii nr 2 – Ewa Jaworska, starszy kustosz

KIEROWNIK Filii nr 9 – Ludomira Nawrocka, kustosz

 

Inspektor ochrony danych w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna – Tomasz Ławniczak

Zarządzenie

Koordynator ds. dostępności w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna – Piotr Wiśniewski

Zarządzenie

 

 

Wersje posta: