Przedmiot działania

Wstęp

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gniezna i regionu gnieźnieńskiego oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

  1. Gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu (na zewnątrz)
  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej.
  4. Organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.
  5. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturowych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.
  6. Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz sprawowanie nadzoru nad utworzonymi filiami i punktami bibliotecznymi.
  7. Realizacja zadań biblioteki powiatowej w przypadku podpisania stosownego porozumienia między zainteresowanymi samorządami lokalnymi.

Wersje posta:

This post has not been revised since publication.