Organizacja Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna jest centrum wiedzy o Gnieźnie i regionie oraz główną biblioteką miasta, której podstawowym zadaniem jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych oraz kulturalnych mieszkańców Gniezna. Uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie jej działania

Schemat organizacyjny Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

Wersje posta:

This post has not been revised since publication.