Ogłoszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę książek i audiobooków dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2021.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26 marca 2021 r., do godz. 10.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, ul. Staszica 12A, 62-200 Gniezno, Sekretariat, I piętro.

DYREKTOR
mgr Piotr Wiśniewski

Gniezno, dnia 16 marca 2021 r.

Zaproszenie do zgłoszenia oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Wykaz zrealizowanych zamówień

Projekt umowy

Wersje posta:

This post has not been revised since publication.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *