Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zaprasza do złożenia Oferty cenowej na roboty remontowe pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12A w Gnieźnie.

Załączniki (Nr 1 i 2) do zapytania ofertowego (wraz z wymaganymi dokumentami) proszę wypełnić i przesłać w formie papierowej (w zamkniętej kopercie) na adres biblioteki do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 10.00.

 

Zapytanie ofertowe na roboty remontowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Projekt zagospodarowania pomieszczeń

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Projekt elektryczny

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót – kosztorys inwestorski

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Inwentaryzacja pomieszczeń oraz prace wstępne

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – Zestawienie wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia w zakresie demontażu i montażu

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego – Projekt umowy

Wersje posta:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *