Zawiadomienie

 Z A W I A D O M I E N I E

             Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, nagraniowego                   i fotograficznego w ramach projektu Biblio Multimedia LAB Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna z programu Kluby Kreatywności w bibliotekach”.

Ofertą tą jest oferta firmy: IT Plus Arkadiusz Grześkowiak, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno

DYREKTOR

mgr Piotr Wiśniewski

Gniezno, dnia 20 lipca 2020 r.

KK Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersje posta:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *