Ogłoszenie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego, nagraniowego i fotograficznego w ramach projektu Biblio Multimedia LAB Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna z programu „Kluby kreatywności w bibliotekach”.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 lipiec 2020 r., do godz. 9.00.
Oferty (w zamkniętej kopercie) należy składać w siedzibie zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna ul. Staszica 12A, 62-200 Gniezno, Sekretariat, I piętro.

 

 

DYREKTOR
mgr Piotr Wiśniewski

 

OgłoszenieLAB

Zaproszenie do złożenia oferty LAB

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy LAB

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy LAB

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ LAB

Załącznik nr 4 – Projekt umowy LAB

 

Wersje posta:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *