Zawiadomienie

 Z A W I A D O M I E N I E

             Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, nagraniowego                   i fotograficznego w ramach projektu Biblio Multimedia LAB Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna z programu Kluby Kreatywności w bibliotekach”.

Ofertą tą jest oferta firmy: IT Plus Arkadiusz Grześkowiak, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno

DYREKTOR

mgr Piotr Wiśniewski

Gniezno, dnia 20 lipca 2020 r.

KK Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego, nagraniowego i fotograficznego w ramach projektu Biblio Multimedia LAB Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna z programu „Kluby kreatywności w bibliotekach”.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 lipiec 2020 r., do godz. 9.00.
Oferty (w zamkniętej kopercie) należy składać w siedzibie zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna ul. Staszica 12A, 62-200 Gniezno, Sekretariat, I piętro.

 

 

DYREKTOR
mgr Piotr Wiśniewski

 

OgłoszenieLAB

Zaproszenie do złożenia oferty LAB

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy LAB

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy LAB

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ LAB

Załącznik nr 4 – Projekt umowy LAB

 

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zakup wraz z dostawą tonerów dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.”

Ofertą tą jest oferta firmy: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź.

 

DYREKTOR

mgr Piotr Wiśniewski

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 04 czerwca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Realizację filmów w ramach projektu Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna „Biblioteka – Filia w sieci”.

Ofertą tą jest oferta firmy MUVILAB Jakub Dzionek, ul. Cierpięgi 1A/3, 62-200 Gniezno.

 

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 04 marca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla BPMG.
Ofertą tą jest oferta firmy: ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań.

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 26 lutego 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę książek i audiobooków dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2020.
Ofertą tą jest oferta dystrybutora książek PLATON Sp. z o.o., ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę książek i audiobooków  dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2020.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26 luty 2020 r., do godz. 10.00.
Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, ul. Staszica 12A, 62-200 Gniezno, Sekretariat, I piętro.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zamówień

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000 euro na Roboty remontowe pomieszczeń bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena ofertowa przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonanie, dostawę i montaż regałów bibliotecznych do Wypożyczalni dla Dzieci Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 15.

Ofertą tą jest oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA W.K.B.J. Michałowscy Spółka Jawna, ul. Podkomorska 8, 62-200 Gniezno.

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Roboty remontowe pomieszczeń Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16.

Ofertą tą jest oferta firmy: Zakład Handlowo-Usługowy „TĘCZA”, Modliszewko 34/12, 62-200 Gniezno.