Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 12 września 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zakup wraz z dostawą tonerów dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.”

Ofertą tą jest oferta firmy: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź.