Zawiadomienie

AF.3611.2.2021

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 26 marca 2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Sukcesywną dostawę książek i audiobooków dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2021.

Ofertą tą jest oferta firmy ATENEUM Sp. z o.o. sp. k., ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków.

 

           DYREKTOR

        mgr Piotr Wiśniewski

 

Gniezno, dnia 26 marca 2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę książek i audiobooków dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2021.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26 marca 2021 r., do godz. 10.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, ul. Staszica 12A, 62-200 Gniezno, Sekretariat, I piętro.

DYREKTOR
mgr Piotr Wiśniewski

Gniezno, dnia 16 marca 2021 r.

Zaproszenie do zgłoszenia oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Wykaz zrealizowanych zamówień

Projekt umowy

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Roboty remontowe pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12A w Gnieźnie.

Ofertą tą jest oferta firmy: Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Jarzembowski, ul. Nowa 45, 62-220 Niechanowo.

 

DYREKTOR

mgr Piotr Wiśniewski

 

Gniezno, dnia 24 lutego 2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zaprasza do złożenia Oferty cenowej na roboty remontowe pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12A w Gnieźnie.

Załączniki (Nr 1 i 2) do zapytania ofertowego (wraz z wymaganymi dokumentami) proszę wypełnić i przesłać w formie papierowej (w zamkniętej kopercie) na adres biblioteki do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 10.00.

 

Zapytanie ofertowe na roboty remontowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Projekt zagospodarowania pomieszczeń

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Projekt elektryczny

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót – kosztorys inwestorski

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Inwentaryzacja pomieszczeń oraz prace wstępne

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – Zestawienie wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia w zakresie demontażu i montażu

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego – Projekt umowy

Zawiadomienie

 Z A W I A D O M I E N I E

             Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, nagraniowego                   i fotograficznego w ramach projektu Biblio Multimedia LAB Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna z programu Kluby Kreatywności w bibliotekach”.

Ofertą tą jest oferta firmy: IT Plus Arkadiusz Grześkowiak, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno

DYREKTOR

mgr Piotr Wiśniewski

Gniezno, dnia 20 lipca 2020 r.

KK Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego, nagraniowego i fotograficznego w ramach projektu Biblio Multimedia LAB Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna z programu „Kluby kreatywności w bibliotekach”.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 lipiec 2020 r., do godz. 9.00.
Oferty (w zamkniętej kopercie) należy składać w siedzibie zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna ul. Staszica 12A, 62-200 Gniezno, Sekretariat, I piętro.

 

 

DYREKTOR
mgr Piotr Wiśniewski

 

OgłoszenieLAB

Zaproszenie do złożenia oferty LAB

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy LAB

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy LAB

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ LAB

Załącznik nr 4 – Projekt umowy LAB

 

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zakup wraz z dostawą tonerów dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.”

Ofertą tą jest oferta firmy: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź.

 

DYREKTOR

mgr Piotr Wiśniewski

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 04 czerwca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Realizację filmów w ramach projektu Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna „Biblioteka – Filia w sieci”.

Ofertą tą jest oferta firmy MUVILAB Jakub Dzionek, ul. Cierpięgi 1A/3, 62-200 Gniezno.

 

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 04 marca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla BPMG.
Ofertą tą jest oferta firmy: ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań.

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 26 lutego 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę książek i audiobooków dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2020.
Ofertą tą jest oferta dystrybutora książek PLATON Sp. z o.o., ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Informacja o wyborze oferty