Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 04 marca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla BPMG.
Ofertą tą jest oferta firmy: ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań.

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 26 lutego 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę książek i audiobooków dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2020.
Ofertą tą jest oferta dystrybutora książek PLATON Sp. z o.o., ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę książek i audiobooków  dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2020.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26 luty 2020 r., do godz. 10.00.
Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, ul. Staszica 12A, 62-200 Gniezno, Sekretariat, I piętro.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zamówień

Załącznik nr 4 – Projekt umowy